Рассказы о музыкантах для детей

Previous Entry Share Next Entry
מכתב שני על גזע ענדה בעברית (Geza Anda)
shulaly wrote in musician_story
אחרי 6 שנים של לימוד פסנתר גזע ניגן כל כך טוב שניצח בהתחרות וקיבל פרס על שם מלחין ליסט. ניצחין הפך אותו למפורסם מאוד. קבוצת פסנתרנים ביקשה עבורו מלגה כדי שהוא המשיך לימודים בברלין - בירת גרמניה. בגיל 19 גזע נסע לגרמניה והמשיך שם ללמוד לנגן. זה היה שנת 1940.בשנת 1940 בברלין היו נצים. גזע לא אוהב אותם וברח לציריך - עיר בשוויץ. שם הוא המשיך לגור עד סוף חייו.
אתם מקשיבים נהדר!
שלכם,
פליקס.

?

Log in

No account? Create an account